Χαιρετισμός


Δρ. Αντώνης Πίτσης

Σκοπός του Καρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1999, είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας κλινικό έργο όντας στην πρωτοπορία της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα στους τομείς της καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής.

Στο διάστημα αυτό έχουμε αναπτύξει πρωτοποριακές τεχνικές όπως:

χειρουργική στεφανιαίων σε πάλλουσα καρδιά,

αρτηριακά μοσχεύματα,

βαλβιδοπλαστικές,

επιδιόρθωση μιτροειδούς  

χειρουργική της καρδιακής ανεπάρκειας

μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας

τεχνητή καρδιά, LVAD

ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων,

πλήρως ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας,

ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας,

ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση αορτής,

ενδαρτηρεκτομή πνευμονικής αρτηρίας για χρόνια θρομβοεμβολική νόσο,

μυεκτομή για υπερτροφική αποφρακτική μυκαρδιοπάθεια

Η συσσωρευμένη κλινική εμπειρία μας που πηγάζει από τα περισσότερα από δεκαπέντε χιλιάδες χειρουργεία καρδιάς που έχουμε πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και Αγγλία, με εξαιρετικά αποτελέσματα, εγγυάται την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας σας με τις πλέον μοντέρνες τεχνικές.

Το σημαντικό κλινικό έργο υποστηρίζεται και προάγεται από τη διαρκή επιμόρφωση της ομάδας μας με ενεργές συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας, την παραγωγή σημαντικού συγγραφικού και ερευνητικού έργου καθώς και την προσήλωσή μας στις αρχές και τις αξίες του Ιπποκρατικού όρκου.

Δρ. Αντώνης Πίτσης MD,FETCS,FESC
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής
Κλινική Αγ. Λουκάς,

Πανόραμα, Θεσσαλονίνίκη

Ομιλίες


Η σελίδα μας στο CTSNET - our english site in CTSNet

 short english CV of Dr Antonios Pitsis