Χαιρετισμός


Δρ. Αντώνιος Πίτσης

Σκοπός του Καρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1999, είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας κλινικό έργο όντας στην πρωτοπορία της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα στους τομείς της καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής.

Στο διάστημα αυτό έχουμε αναπτύξει πρωτοποριακές τεχνικές όπως:


 • ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας*,
 • ενδοσκοπική επιδιόρθωση τριγλώχινας βαλβίδας*,
 • ενδοσκοπική χειρουργική αορτικής βαλβίδας*.
 • ενδοσκοπική σύγκλιση μεσοκολπικών επικοινωνιών*.
 • διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων (TAVI και TMVR),
 • ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (minimally invasive),
 • ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση αορτής (minimally invasive),
 • ελάχιστα επεμβατική (χωρίς στερνοτομή) χειρουργική στεφανιαίων,
 • υβριδική χειρουργική στεφανιαίων,
 • ενδαρτηρεκτομή πνευμονικής αρτηρίας για χρόνια θρομβοεμβολική νόσο,
 • ενδοσκοπική (διαμιτροειδική) μυεκτομή για υπερτροφική αποφρακτική μυκαρδιοπάθεια*
 • * πληροφορίες για τις ενδοσκοπικές τεχνικές μπορείτε να βρείτε στις πρόσφατες ομιλίες.

Η συσσωρευμένη κλινική εμπειρία μας που πηγάζει από τα περισσότερα από δεκαπέντε χιλιάδες χειρουργεία καρδιάς που έχουμε πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και Αγγλία, με εξαιρετικά αποτελέσματα, εγγυάται την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας σας με τις πλέον μοντέρνες τεχνικές.

Η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμαι στο κέντρο μας είναι ελάχιστα επεμβατικές και πλήρως ενδοσκοπικές. 

Το σημαντικό κλινικό έργο υποστηρίζεται και προάγεται από τη διαρκή επιμόρφωση της ομάδας μας με ενεργές συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας, την παραγωγή σημαντικού συγγραφικού και ερευνητικού έργου καθώς και την προσήλωσή μας στις αρχές και τις αξίες του Ιπποκρατικού όρκου.

Δρ. Αντώνιος Πίτσης MD,FETCS,FESC
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής
Κλινική Αγ. Λουκάς,

Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

Ομιλίες