Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Ενδοσκοπική Μυεκτομή Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας

Ενδοσκοπική Μυεκτομή Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας

Ενδοσκοπική Μυεκτομή Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας

Η αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια θεραπεύεται επιτυχώς χειρουργικά, με την επέμβαση της μυεκτομής που συχνά συνοδεύεται και με επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας.

Τα τελευταία έτη έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 επεμβάσεις μυεκτομής. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται από την ομάδα μας πλήρως ενδοσκοπικά (από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που πραγματοποιούν αυτή τη μέθοδο). Η ενδοσκοπική μυεκτομή εκτός από τα εξαιρετικά της αποτελέσματα όσο αφορά την εξάλειψη των συμπτωμάτων, προσφέρει και τα πλεονεκτήματα της γρήγορης ανάρρωσης και επιστροφής στην εργασία.

Πρόσφατα η παγκόσμια ιστοσελίδα των καρδιοχειρουργών (CTSNet.org) δημοσίευσε ένα βίντεο μας πλήρους ενδοσκοπικής μυεκτομής, το οποίο και ήταν το πιο δημοφιλές βίντεο της ιστοσελίδας για την συγκεκριμένη εβδομάδα. Παρουσιάζει μία περίπτωση πλήρως ενδοσκοπικής μυεκτομής για αποφρακτική υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, που ο κ. Πίτσης και η ομάδα του χειρούργησε στην κλινική Άγιος Λουκάς. Η τεχνική αυτή της πλήρως ενδοσκοπικής μυεκτομής δια μέσου αορτοτομής, περιγράφηκε για πρώτη φορά από την ομάδα μας και έχει ήδη εφαρμοσθεί σε δεκάδες ασθενείς μας.

Βιβλιογραφία: Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, Kelpis T, Economopoulos V, Efthimiadis G. Totally Endoscopic Transaortic Septal Myectomy for Hypertrophic Cardiomyopathy. February 2021.doi:10.25373/ctsnet.13681660

 

Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στην κλινική "Άγιος Λουκάς" στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης από το 1999. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι ελάχιστα επεμβατικές, πλήρως ενδοσκοπικές και ενδοαγγειακές.

Δείτε το YouTube Channel

Επικοινωνία

Κλινική «Άγιος Λουκάς»

Πανόραμα 552 36, Θεσσαλονίκη

+30 2310 390550

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr