Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

92.
Totally endoscopic aortic valve replacement with concomitant trans-aortic mitral valve repair for mitral regurgitation.
Pitsis A, Tsotsolis N, Boudoulas H, Boudoulas KD.
J Cardiothorac Surg. 2021 Oct 30;16(1):318.
91.
Epidemiology and Management of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension in Greece. Real-World Data from the Hellenic Pulmonary Hypertension Registry (HOPE).
Demerouti E, Karyofyllis P, Voudris V, Boutsikou M, Anastasiadis G, Anthi A, Arvanitaki A, Athanassopoulos G, Avgeropoulou A, Brili S, ...,Pitsiou G, Pitsis A, Stamatopoulou V, Stanopoulos I, Thomaidis A, Tsangaris I, Tsiapras D, Giannakoulas G, Manginas
J Clin Med. 2021 Sep 30;10(19):4547.
90.
Routine histopathology of septal myectomy for hypertrophic obstructive cardiomyopathy in a greek cohort.
Ioakeimidis NS, Pitsis A, Ntelios D, Zegkos T, Kelpis T, Papamitsou T, Parcharidou D, Efthimiadis G, Meditskou S.
Histol Histopathol. 2021 Jul 30:18369.
89.
Mitral commissural prolapse.
Papadimitraki ED, Patrianakos A, Pitsis A, Marketou M, Zacharaki A, Parthenakis F
2021
88.
Operative steps of totally endoscopic aortic valve replacement
Pitsis A, Boudoulas H, Boudoulas KD.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020 Sep 1;31(3):424
87.
Rheumatic Fever Licks at the Joints, but Bites at the Heart
Cardiology. 2020;145(8):529-532. doi: 10.1159/000508659. Epub 2020 Jul 8.
Boudoulas KD, Pitsis A, Boudoulas H.
86.
The use of MitraClip in secondary mitral regurgitation and heart failure.
Boudoulas KD, Vallakati A, Pitsis AA, Orsinelli DA, Abraham WT.
Cardiovasc Revasc Med. 2020 May 19:S1553-8389(20)30262-1
85.
Preoperative determination of artificial chordae tendineae length by transoesophageal echocardiography in totally endoscopic mitral valve repair
Pitsis A, Tsotsolis N, Theofilogiannakos E, Boudoulas H, Boudoulas KD.
[published online ahead of print, 2020 Apr 1]. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020;ivaa046.
84.
Totally Endoscopic Aortic Valve Replacement Using an Automated Annular Suturing Device
Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, et al.
March 2020.
83.
Floppy mitral valve/mitral valve prolapse: A complex entity with multiple genotypes and phenotypes.
Boudoulas KD, Pitsis AA, Mazzaferri EL, Gumina RJ, Triposkiadis F, Boudoulas H
Prog Cardiovasc Dis. 2020 Mar
82.
Totally Endoscopic Aortic Valve Replacement and Transaortic Mitral Valve Repair.
Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, Keremidis I, Boudoulas H, Boudoulas KD.
February 2020.
81.
Floppy Mitral Valve/Mitral Valve Prolapse (FMV/MVP): An Unrevealed Genotype - Phenotype Relationship.
Boudoulas KD, Pitsis AA, Theofilogiannakos EK, Madiai F, Koenig S, Kelpis TG, Mohler PJ, Mazzaferri EL, Boudoulas H
Hellenic J Cardiol. 2020 Jan 13
80.
Totally Endoscopic Mitral Valve Repair With Predetermined Length of Synthetic Chordae.
Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, et al.
CTSNet. November 2019.
79.
Totally Endoscopic Aortic Valve Replacement With a Trifecta GT Bovine Pericardial Valve.
Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, Kelpis T, Economopoulos V, Keremidis I.
CTSNet. August 2019.
78.
Tricuspid Valve Disease: The "Forgotten Valve".
Boudoulas KD, Barbetseas J, Pitsis AA, Boudoulas H.
Cardiology. 2019 Jun 25:1-4
77.
Mitral valve repair: moving towards a personalized ring.
Pitsis A, Kelpis T, Theofilogiannakos E, Tsotsolis N, Boudoulas H, Boudoulas KD.
J Cardiothorac Surg. 2019 Jun 13;14(1):108. doi: 10.1186/s13019-019-0926-7.
76.
Totally Endoscopic Redo Tricuspid Valve Repair.
Pitsis A, Tsotsolis N, Nikoloudakis N, et al.
CTSNet, June 2019.
75.
Totally Endoscopic Bileaflet Mitral Valve Repair With Preformed Chordae Loops.
Pitsis A, Nikoloudakis N, Tsotsolis N, et al..
CTSNet, March 2019.
74.
Malignant Interventricular Liposarcoma.
Tourmousoglou C, Kallifatidis A, Nikoloudakis N, Asimaki A, Pitsis A.
Hellenic J Cardiol. 2019 Jan 22. pii: S1109-9666(18)30519-0. doi: 10.1016/j.hjc.2019.01.011
73.
Simultaneous Implantation of MitraClip Devices in a Patient with Severe Mitral and Tricuspid Valve Regurgitation.
Ninios V, Tourmousoglou C, Mezilis N, Ninios I, Dardas P, Tsikaderis D, Theophylogiannakos S, Pitsis A.
Hellenic J Cardiol. 2018 Oct 4. pii: S1109-9666(18)30296-3. doi: 10.1016/j.hjc.2018.09.005
72.
Hospitalisations for heart failure predict mortality in pulmonary hypertension related to congenital heart disease.
Ntiloudi D, Apostolopoulou S, Vasiliadis K, Frogoudaki A, Tzifa A, Ntellos C, Brili S, Manginas A, Pitsis A, Kolios M, Karvounis H, Tsioufis C, Goudevenos J, Rammos S, Giannakoulas G; CHALLENGE investigators.
Heart. 2018 Sep 29. pii: heartjnl-2018-313613. doi: 10.1136/heartjnl-2018-313613.
71.
Hybrid Coronary Revascularization and the Hybrid Cardiovascular Operating Room.
Boudoulas KD, Marmagkiolis K, Pitsis AA, Boudoulas H.
Cardiology. 2018;140(2):83-86. doi: 10.1159/000489040. Epub 2018 Jun 13
70.
Caught in the Act: Massive Pulmonary Thrombus Crossing a Patent Foramen Ovale.
Kallifatidis A, Tourmousoglou C, Gogas G, Nikoloudakis N, Pitsis A.
Ann Thorac Surg. 2018 Mar;105(3):e139. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.11.009.
69.
An Unusual Case of Arterial Embolism in an Adolescent With a Mitral Valve Repair With a Ring.
Tourmousoglou C, Karkos C, Fidanis T, Theofilogiannakos EK, Hytiroglou P, Pitsis A.
Ann Thorac Surg. 2017 Oct;104(4):e315-e317. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.04.051.
68.
Matrix Metalloproteinase Polymorphisms in Patients with Floppy Mitral Valve/Mitral Valve Prolapse (FMV/MVP) and FMV/MVP Syndrome.
Lima SM, Pitsis AA, Kelpis TG, Shahin MH, Langaee TY, Cavallari LH, Theofilogiannakos EK, Boudoulas H, Boudoulas KD.
Cardiology. 2017 Jul 28;138(3):179-185. doi: 10.1159/000477656. [Epub ahead of print]
67.
Adult congenital heart disease in Greece: Preliminary data from the CHALLENGE registry.
Giannakoulas G, Vasiliadis K, Frogoudaki A, Ntellos C, Tzifa A, Brili S, Manginas A, Papaphylactou M, Parcharidou D, Kampouridis N, Pitsis A, Chamaidi A, Kolios M, Papadopoulos G, Douras A, Davlouros P, Ntiloudi D, Karvounis H, Kalangos A, Tsioufis C, Ram
Int J Cardiol. 2017 Oct 15;245:109-113. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.07.024. Epub 2017 Jul 13.
66.
Elevated plasma levels of miR-29a are associated with hemolysis in patients with hypertrophic cardiomyopathy.
Ntelios D, Meditskou S, Efthimiadis G, Pitsis A, Nikolakaki E, Girtovitis F, Parcharidou D, Zegkos T, Kouidou S, Karvounis H, Tzimagiorgis G.
Clin Chim Acta. 2017 Aug;471:321-326. doi: 10.1016/j.cca.2017.07.004. Epub 2017 Jul 4.
65.
Epidemiology and management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Experience from two expert centers.
Bazmpani MA, Arvanitaki A, Toumpourleka M, Pitsiou G, Panagiotidou E, Mouratoglou SA, Sianos G, Hadjimiltiades S, Pitsis A, Mayer E, Stanopoulos I, Karvounis H, Giannakoulas G.
Hellenic J Cardiol. 2017 May 17. pii: S1109-9666(17)30062-3. doi: 10.1016/j.hjc.2017.05.005.
64.
Aortic Valve Stenosis in Alkaptonuria
Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Pitsis A.
Ann Thorac Surg. 2017 Jun;103(6):e557. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.01.070.
63.
Left Ventricular Cardiac Hemangioma.
Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Kelpis T, Tsotsolis N, Ninios V, Kallifatidis A, Ninios E, Theofilogiannakos EK, Thoma M, Asimaki A, Pitsis A
Am J Med. 2017 Apr 2. pii: S0002-9343(17)30325-X. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.02.043.
62.
eComment: "Repair of an acute type A aortic dissection: how to deal with a residual dissected branchiocephalic artery aneurysm ".
Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Pitsis A.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Feb 1;24(2):312. doi: 10.1093/icvts/ivw434.
61.
eComment: Expanding aortic arch pseudoaneurysm in a high-risk patient with previous coronary surgery: a treatment strategy ".
Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Pitsis A.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Feb 1;24(2):312. doi: 10.1093/icvts/ivw434.
60.
Acute intraoperative heparin-induced thrombocytopenia (HIT) and thrombosis during coronary artery bypass grafting: Two case reports providing evidence for the role of preoperative LMWH in triggering sensitization.
Khoury M, Pitsis A, Poumpouridou-Kioura H, Soufla G, Kanthou C, Matoula N, Angelidis A, Melissari E.
Thromb Res. 2016 Aug 20. pii: S0049-3848(16)30520-5.
59.
Floppy Mitral Valve (FMV) - Mitral Valve Prolapse (MVP) - Mitral Valvular Regurgitation and FMV/MVP Syndrome.
Boudoulas KD, Pitsis AA, Boudoulas H.
Hellenic J Cardiol. 2016 Mar-Apr;57(2):73-85.
58.
eComment: Aortic-root enlargement procedures: an invaluable surgical technique
Tourmousoglou C, Pitsis A, Nikoloudakis N, Dougenis D.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Jun;22(6):749. doi: 10.1093/icvts/ivw130.
57.
Response to letter regarding article, "A word of caution: risk of device erosion after percutaneous treatment of atrial septal defect in patients with dilated aortic root".
Dardas PS, Thanopoulos V, Theofilogiannakos EK, Ninios V, Kallifatidis A, Pitsis AA.
Circulation. 2015 Feb 24;131(8):e356.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012782.
56.
A multidisciplinary approach to unplanned conversion from off-pump to on-pump beating heart coronary artery revascularization in patients with compromised left ventricular function.
Tsaousi G, Pitsis AA, Ioannidis GD, Vasilakos DG.
Crit Care Res Pract. 2014;2014:348021
55.
Successful transapical transcatheter prosthetic mitral paravalvular leak closure.
Dardas PS, Kelpis TG, Ninios VN, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Pitsis AA, Thanopoulos VD
Hellenic J Cardiol. 2014 Nov-Dec;55(6):510-1
54.
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: do not miss the chance for an early diagnosis.
Bagalas V, Paspala A, Sourla E, Akritidou S, Tsolakidou K, Boutou A, Pitsis AA, Manika K, Kioumis IP, Stanopoulos I, Pitsiou G.
Am J Case Rep. 2014 Sep 5;15:378-81.
53.
Floppy mitral valve/mitral valve prolapse syndrome: Beta-adrenergic receptor polymorphism may contribute to the pathogenesis of symptoms.
Theofilogiannakos EK, Boudoulas KD, Gawronski BE, Langaee TY, Dardas PS, Ninios V, Kelpis TG, Johnson JA, Pitsis AA, Boudoulas H.
J Cardiol. 2014 Aug 26. pii: S0914-5087(14)00225-1.
52.
Flail septal leaflet of the tricuspid valve due to rupture of chordae tendineae ten years after pacemaker implantation.
Christogiannis Z, Korantzopoulos P, Pappas K, Pitsis A.
Int J Cardiol. 2014 Sep 20;176(2):e41-6.
51.
Surgical septal myectomy for hypertrophic cardiomyopathy in Greece: a single-center initial experience.
Efthimiadis GK, Pitsis A, Pagourelias ED, Kamperidis V, Kelpis T, Meditskou S, Hadjimiltiades S, Ninios V, Mezilis N, Maron BJ, Styliadis IH.
Hellenic J Cardiol. 2014 Mar-Apr;55
50.
A word of caution: risk of device erosion after percutaneous treatment of atrial septal defect in patients with dilated aortic root.
Dardas PS, Thanopoulos V, Theofilogiannakos EK, Ninios V, Kallifatidis A, Pitsis AA.
Circulation. 2014 Mar 25;129
49.
Implementation of EuroSCORE II as an adjunct to APACHE II model and SOFA score, for refining the prognostic accuracy in cardiac surgical patients.
Tsaousi GG, Pitsis AA, Ioannidis GD, Pourzitaki CK, Yannacou-Peftoulidou MN, Vasilakos DG.
J Cardiovasc Surg (Torino). 2014 Feb 13.
48.
Minimally invasive transapical aortic valve implantation and simultaneous major pulmonary resection.
Kelpis TG, Economopoulos VA, Nikoloudakis NE, Pitsis AA.
J Card Surg. 2013 Nov;28(6):660-2.
47.
Pulmonary endarterectomy for thromboembolic pulmonary hypertension.
Pitsis AA, Kelpis TG, Pitsiou GG, Stanopoulos I, Tatlis A, Nikoloudakis NE.
Hellenic J Cardiol. 2013 Jan;54(1):58-9.
46.
Left Ventricular Lipoma: A Three-Dimensional Transesophageal Echocardiographic Appearance.
Kelpis TG, Theofilogiannakos EK, Ninios VN, Pitsis AA.
J Card Surg. 2012 Dec 4:1-2.
45.
Unroofed coronary sinus as a cause of right heart dilatation in an elderly patient.
Kelpis TG, Ninios VN, Giannakoulas G, Spanos GP, Nikoloudakis NE, Pitsis AA.
Hellenic J Cardiol. 2012 Sep-Oct;53(5):390-1
44.
Cerebral Oxygenation Impairment and S-100β Protein Release During Off-Pump Coronary Artery Revascularization.
Tsaousi GG, Pitsis AA, Deliaslani DV, Amaniti EN, Karakoulas KA, Vasilakos DG.
J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012 Jul
43.
Bi-ostial coronary thrombosis due to heparin induced thrombocytopenia.
Dardas PS, Tsikaderis DD, Theofilogiannakos EK, Spyrou AN, Mezilis NE, Ninios VN, Pitsis AA.
Int J Cardiol. 2012 Jun
42.
Mechanical assistance of the circulation during cardiogenic shock.
Pitsis AA, Visouli AN.
Curr Opin Crit Care. 2011 Oct
41.
ECMO as a bridge to high-risk rotablation of heavily calcified coronary arteries.
Dardas P, Mezilis N, Ninios V, Theofilogiannakos EK, Tsikaderis D, Tsotsolis N, Kolettas A, Nikoloudakis N, Pitsis AA.
Herz. 2012 Mar
40.
Total ventricular assist for long-term treatment of heart failure.
Pitsis AA, Visouli AN, Ninios V, Kremastinos DT
J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jan 28
39.
Coronary ostial stenosis after aortic valve replacement: successful treatment of 2 patients with drug-eluting stents.
Ziakas AG, Economou FI, Charokopos NA, Pitsis AA, Parharidou DG, Papadopoulos TI, Parharidis GE.
Tex Heart Inst J. 2010;37(4):465-8.
38.
Clinical review: practical recommendations on the management of perioperative heart failure in cardiac surgery.
Mebazaa A, Pitsis AA, Rudiger A, Toller W, Longrois D, Ricksten SE, Bobek I, De Hert S, Wieselthaler G, Schirmer U, von Segesser LK, Sander M, Poldermans D, Ranucci M, Karpati PC, Wouters P, Seeberger M, Schmid ER, Weder W, Follath F.
Crit Care. 2010
37.
Aortic valve papillary fibroelastoma: a three-dimensional transesophageal echocardiographic appearance.
Kelpis TG, Ninios VN, Economopoulos VA, Pitsis AA.
Ann Thorac Surg. 2010 Jun;89(6):2043.
36.
Clinical review: Practical recommendations on the management of perioperative heart failure in cardiac surgery
Mebazaa A, Pitsis AA, Rudiger A, Toller W, Longrois D, Ricksten SE, Bobek I, De Hert S, Wieselthaler G, Schirmer U, von Segesser LK, Sander M, Poldermans D, Ranucci M, Karpati PC, Wouters P, Seeberger M, Schmid ER, Weder W, Follath F
Crit Care. 2010 Apr 28;14(2):201.
35.
Images in cardiovascular medicine. Repeated successful thrombolysis of a Jarvik 2000 left ventricular assist device in a patient with noncompaction cardiomyopathy.
Ninios V, Visouli A, Pitsis A.
Circulation. 2010 Jan 26;121(3):e13-4.
34.
Subclavian Artery Stenosis Detected with Transit-Time Flowmeter during OPCAB.
Economopoulos V, Psaltis E, Kelpis T, Pitsis A.
J Card Surg. 2010 Jan 4.
33.
Subaortic stenosis in an adult caused by two discrete membranes: a three-dimensional transesophageal echocardiographic visualization.
Kelpis TG, Ninios VN, Dardas PS, Pitsis AA.
Ann Thorac Surg. 2009 Nov;88(5):1703.
32.
Mechanical circulatory support in the ICCU
Pitsis AA, Visouli A.
Acute Card Care. 2009 Sep 9:1-12.
31.
Asymptomatic papillary fibroelastoma of the Aortic valve in a young woman - a case report.
Parthenakis F, Nyktari E, Patrianakos A, Pitsis A, Asimaki A, Vardas P.
Cardiovasc Ultrasound. 2009 Sep 2;7(1):43.
30.
Minimally invasive transapical aortic valve-in-a-valve implantation for severe aortic regurgitation in a degenerated stentless bioprosthesis.
Kelpis TG, Mezilis NE, Ninios VN, Pitsis AA.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Jul 2.
29.
Focusing on Atrial Remodeling in Chronic Mitral Regurgitation: Better Prevent Ventricular Remodeling rather than Treat.
Dardas PS, Pitsis AA.
Focusing on Atrial Remodeling in Chronic Mitral Regurgitation: Better Prevent Ventricular Remodeling rather than Treat. Cardiology. 2009 Jun 12;114(2):130-131
28.
Palliative care in heart failure: a position statement from the palliative care workshop of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.
Jaarsma T, Beattie JM, Ryder M, Rutten FH, McDonagh T, Mohacsi P, Murray SA, Grodzicki T, Bergh I, Metra M, Ekman I, Angermann C, Leventhal M, Pitsis A, Anker SD, Gavazzi A, Ponikowski P, Dickstein K, Delacretaz E, Blue L, Strasser F, McMurray J; Advanced
Eur J Heart Fail. 2009 May;11(5):433-43.
27.
Mitral regurgitation in acute heart failure: the role of echocardiography.
Pitsis AA, Boudoulas H.
Cardiology. 2009;113(4):246-8. Epub 2009 Feb 25.
26.
Heart and lung transplantation: new flavours from old recipes.
Pitsis AA.
Hellenic J Cardiol. 2008 Jul-Aug;49(4):238-40.
25.
Will modern miniaturized left ventricular assist devices offer a viable alternative to heart transplantation?
Visouli AN, Pitsis AA.
Hellenic J Cardiol. 2008 Sep-Oct;49(5):335-48.
24.
Update on ventricular assist device management in the ICU.
Pitsis AA, Visouli AN.
Curr Opin Crit Care. 2008 Oct;14(5):569-78.
23.
Elective bridging to recovery after repair: the surgical approach to ventricular reverse remodeling.
Pitsis AA, Visouli AN, Ninios V, Bougioukas G, Filippatos G, Kremastinos D, Burkhoff D, Long JW.
rtif Organs. 2008 Sep;32(9):730-5. Epub 2008 Jul 30.
22.
Diverticulum of the left ventricle: etiology and surgical treatment.
Pitsis AA, Visouli AN, Kelpis TG, Ninios VN, Nikoloudakis N, Parthenakis F,Vardas P.
Heart Surg Forum. 2008;11(2):E75-7.
21.
Left atrial function and work after surgical ventricular restoration in postmyocardial infarction heart failure.
Dardas PS, Pitsis AA, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Ninios VN, Boudoulas H.
Am Soc Echocardiogr. 2008 Jul;21(7):841-7. Epub 2008 Apr 2.
20.
Left ventricular assist device as a bridge to surgery in postinfarction ventricular septal defect.
Pitsis AA, Kelpis TG, Visouli AN, Bobotis G, Filippatos GS, Kremastinos DT.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Apr;135(4):951-2
19.
Feasibility study of a temporary percutaneous left ventricular assist device in cardiac surgery.
Pitsis AA, Visouli AN, Burkhoff D, Dardas P, Mezilis N, Bougioukas G, Filippatos G.
Ann Thorac Surg. 2007 Dec;84(6):1993-9.
18.
Modified ross procedure: partially supported root replacement.
Pitsis AA, Kelpis TG, Ninios VN, Dardas PS, Visouli AN, Boudoulas HK.
Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Dec;55(8):520-1
17.
Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Advanced chronic heart failure: A position statement from the Study Group onAdvanced Heart Failure of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.
Metra M, Ponikowski P, Dickstein K, McMurray JJ, Gavazzi A, Bergh CH, Fraser AG, Jaarsma T, Pitsis A, Mohacsi P, Böhm M, Anker S, Dargie H, Brutsaert D, Komajda M;
Eur J Heart Fail. 2007 Jun-Jul;9(6-7):684-94. Epub 2007 May 3.
16.
Acute heart failure: is there a role for surgery?
Pitsis AA, Anagnostopoulos CE.
Heart Fail Rev. 2007 Jun;12(2):173-8.
15.
Modified (Valsalva graft) aortic root reimplantation for successful repair of pulmonary autograft aneurysm after Ross procedure.
Pitsis AA, Bougioukas IG, Kelpis TG, Dardas PS, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Deliaslani D.
Hellenic J Cardiol. 2007 Jan-Feb;48(1):47-9
14.
First human implantation of a new rotary blood pump: design of the clinical feasibility study.
Pitsis AA, Visouli AN, Vassilikos V, Ninios VN, Sfirakis PD, Mezilis NE, Dardas PS, Filippatos GS, Bougioukas GI, Kremastinos DT, Long JW.
Hellenic J Cardiol. 2006 Nov-Dec;47(6):368-76
13.
Ross procedure: medium-term results.
Pitsis AA, Kelpis TG, Dardas PS, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Boudoulas HK.
Hellenic J Cardiol. 2006 May-Jun;47(3):160-3.
12.
Mitral valve reconstruction in a compound heterozygote for sickle cell anemia and hemoglobin Lepore.
Tziomalos K, Garipidou V, Houmpouridou E, Pitsis AA, Basayannis E.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Sep;130(3):932-3.
11.
Temporary assist device for postcardiotomy cardiac failure.
Pitsis AA, Dardas P, Mezilis N, Nikoloudakis N, Filippatos G, Burkhoff D.
Ann Thorac Surg. 2004 Apr;77(4):1431-3.
10.
Left atrial volumes, function and work before and after mitral valve repair in chronic mitral regurgitation.
Dardas PS, Pitsis AA, Tsikaderis DD, Mezilis NE, Geleris PN, Boudoulas HK.
J Heart Valve Dis. 2004 Jan;13(1):27-32.
9.
Reduced postoperative blood loss and transfusion requirement after beating-heart coronary operations: a prospective randomized study.
Ascione R, Williams S, Lloyd CT, Sundaramoorthi T, Pitsis AA, Angelini GD.
J Thorac Cardiovasc Surg.2001 Apr;121(4):689-96.
8.
Haemodynamic changes during beating heart coronary surgery with the 'Bristol Technique'.
Watters MP, Ascione R, Ryder IG, Ciulli F, Pitsis AA, Angelini GD.
Eur J Cardiothorac Surg. 2001 Jan;19(1):34-40
7.
Oesophageal perforation following perioperative transoesophageal echocardiography.
Massey SR, Pitsis A, Mehta D, Callaway M.
Br J Anaesth. 2000 May;84(5):643-6.
6.
Inflammatory response after coronary revascularization with or without cardiopulmonary bypass.
Ascione R, Lloyd CT, Underwood MJ, Lotto AA, Pitsis AA, Angelini GD.
Ann Thorac Surg. 2000 Apr;69(4):1198-204.
5.
Economic outcome of off-pump coronary artery bypass surgery: a prospective randomized study.Economic outcome of off-pump coronary artery bypass surgery: a prospective randomized study.
Ascione R, Lloyd CT, Underwood MJ, Lotto AA, Pitsis AA, Angelini GD.
Ann Thorac Surg. 1999 Dec;68(6):2237-42
4.
Off pump coronary bypass grafting of the circumflex artery.
Pitsis AA, Angelini GD.
Eur J Cardiothorac Surg. 1999 Oct;16(4):478-9
3.
A new strategy of total arterial revascularization.
Pitsis AA, Cullen HC, Musumeci F, Zaman AG, Butchart EG.
Ann Thorac Surg. 1999 Apr;67(4):1186-7.
2.
Combined therapies for composite graft infection after Bentall's procedure.
Pitsis AA, Angelini GD.
Ann Thorac Surg. 1999 Feb;67(2):600.
1.
Smooth muscle tumors of the gastrointestinal tract. A 10-year experience.
Spiliotis J, Scopa CD, Kyriakopoulou D, Pitsis A, Melachrinou M,Tzoracoleftherakis E, Androulakis J.
Eur J Surg Oncol. 1992 Dec;18(6):580-4.
Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι πλήρως ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές.

Λογαριασμοί Social Media

Επικοινωνία

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ασκληπιού 10, 55 535, Πυλαία

+30 2310 400850

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr