Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε πάλλουσα καρδιά (BYPASS)

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε πάλλουσα καρδιά (BYPASS)

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε πάλλουσα καρδιά (BYPASS)

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (BYPASS) είναι το πιο σύνηθες χειρουργείο καρδιάς, εξαιρετικά ασφαλές και αποτελεσματικό.

 

Η Αορτοστεφανιαία παράκαμψη έχει ως σκοπό να παρακάμψει τα σημεία των στεφανιαίων που παρουσιάζουν στένωση, ώστε να πετύχουμε καλύτερη αιμάτωση του καρδιακού μυός. Η παράκαμψη επιτυγχάνεται με τη συρραφή ενός μοσχεύματος μεταξύ της αορτής και των νοσούντων αρτηριών, λίγο πιο κάτω από το αποφραγμένο σημείο.

Μπορεί να χρειαστεί μία ή περισσότερες παρακάμψεις ανάλογα με τον αριθμό των στενώσεων και την έκταση του καρδιακού μυός που επηρεάζουν.

Το χειρουργείο γίνεται σε πάλλουσα καρδιά, χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως αρτηριακά (μαστικές ή έσω θωρακικές αρτηρίες) που τα παίρνουμε μέσα από το στήθος του ασθενούς. Τα αρτηριακά μοσχεύματα προτιμώνται έναντι των φλεβικών λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους.

Η εγχείρηση επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου φέρει κίνδυνο 1% με 2% για την πλειονότητα των ασθενών, ενώ για τις βαρύτερες περιπτώσεις, όπως όταν το μυοκάρδιο έχει υποστεί σημαντική βλάβη από προηγούμενα εμφράγματα ή ο ασθενής πάσχει από συνοδά νοσήματα ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.

Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι πλήρως ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές.

Λογαριασμοί Social Media

Επικοινωνία

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ασκληπιού 10, 55 535, Πυλαία

+30 2310 400850

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr