Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στεφανιαίων (χωρίς στερνοτομή)

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στεφανιαίων (χωρίς στερνοτομή)

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στεφανιαίων (χωρίς στερνοτομή)

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των στεφανιαίων είναι η μέθοδος που εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των επεμβάσεων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Το χειρουργείο γίνεται σε πάλλουσα καρδιά και χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στεφανιαίων, χωρίς την χρήση μέσης στερνοτομής, μπορεί να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στην νόσο ενός αγγείου, όπου η επέμβαση πραγματοποιείται ενδοσκοπικά, δια μέσου μιας μικρής τομής 3-4 εκατοστών στο αριστερό ημιθωράκιο.

Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στην κλινική "Άγιος Λουκάς" στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης από το 1999. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι ελάχιστα επεμβατικές, πλήρως ενδοσκοπικές και ενδοαγγειακές.

Λογαριασμοί Social Media

Επικοινωνία

Κλινική «Άγιος Λουκάς»

Πανόραμα 552 36, Θεσσαλονίκη

+30 2310 390550

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr