Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Χειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών

Χειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών

Χειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών

Η καρδιοχειρουργική μου ομάδα αντιμετωπίζει το σύνολο των συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων, αλλά και πλήθος περιπτώσεων σε παιδιά και εφήβους.

Η πλειονότητα των περιστατικών που χειρουργούμε αφορούν περιπτώσεις δυσπλαστικών καρδιακών βαλβίδων, τετραλογίας του Fallot, μεσοκολπικές και μεσοκοιλιακές επικοινωνίες, στένωση ισθμού αορτής, ανοικτός βοτάλειος πόρος καθώς και άλλες σπανιότερες παθήσεις.

Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται ενδοσκοπικά - ελάχιστα επεμβατικά, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στην κλινική "Άγιος Λουκάς" στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης από το 1999. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι ελάχιστα επεμβατικές, πλήρως ενδοσκοπικές και ενδοαγγειακές.

Δείτε το YouTube Channel

Επικοινωνία

Κλινική «Άγιος Λουκάς»

Πανόραμα 552 36, Θεσσαλονίκη

+30 2310 390550

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr