banner

Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος και διακρίνεται στη θωρακική και την κοιλιακή αορτή. Η θωρακική αορτή έχει το σχήμα ενός μπαστουνιού και αποτελείται από: την ανιούσα αορτή η οποία εκτείνεται από τους κόλπους του Valsalva ακριβώς πάνω απο την αορτική βαλβίδα μέχρι την ανώνυμο αρτηρία, το αορτικό τόξο, από εδώ εκφύονται τα μεγάλα αγγειακά στελέχη που αιματώνουν την κεφαλή και τα άνω άκρα και την κατιούσα θωρακική αορτή, η οποία αρχίζει μετά την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας και κατέρχεται μέχρι το διάφραγμα.

Ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής είναι η διάταση κατά 50% και πλέον της φυσιολογικής της διαμέτρου σε μια περιοχή όπου το τοίχωμα του αγγείου είναι αδύναμο. 

Αίτια είναι η αθηροσκλήρωση, η εκφύλιση του μέσου χιτώνα του αγγείου, ο διαχωρισμός του αορτικού τοιχώματος, οι διαταραχές του συνδετικού ιστού όπως στα σύνδρομα Μarfan και Ehlers- Danlos,  η διγλώχινα αορτική βαλβίδα, η αορτίτιδα, η λοίμωξη , το τραύμα κ.α. Το ανεύρυσμα της αορτής είναι σοβαρή νόσος γιατί ανάλογα με το μέγεθός του κινδυνεύει να προκαλέσει ρήξη ή διαχωρισμό της αορτής.

Συμπτώματα είναι το θωρακικό άλγος, συμπτώματα πίεσης παρακείμενων οργάνων όπως δύσπνοια, δυσφαγία, βράγχος φωνής, αιμόπτυση και σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας. Σε περίπτωση διάτασης της αορτικής ρίζας παράγεται διαστολικό φύσημα ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας. Η ρήξη του ανευρύσματος αποτελεί δραματική επιπλοκή και εκδηλώνεται με εικόνα ολιγαιμικού shock από ακατάσχετη αιμορραγία. Πολύ συχνά τα ανευρύσματα είναι ασυμπτωματικά  και διαγιγνώσκονται τυχαία κατά τη διάρκεια ελέγχου για άλλο λόγο.

Θεραπεία: Η θεραπεία εξαρτάται από τη θέση, το μέγεθος, και την συμπτωματολογία του ανευρύσματος. Σε ένα μικρό ασυμπτωματικό ανεύρυσμα συνιστάται η αναμονή και παρακολούθηση, συνήθως με αξονική τομογραφία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ταυτόχρονο αυστηρό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Ανευρύσματα που είναι μεγάλα ή προκαλούν συμπτώματα ή διογκώνονται ταχέως κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης έχουν ένδειξη για χειρουργική θεραπεία. Η τελευταία συνίσταται στην εκτομή του ανευρύσματος και στην αποκατάσταση της συνέχειας του αγγείου με τη χρήση προσθετικού μοσχεύματος.

Επιπλέον, εάν το ανεύρυσμα αφορά στην ανιούσα αορτή και συνοδεύεται από σημαντική διάταση και της ρίζας της αορτής και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, τότε η χειρουργική θεραπεία απευθύνεται και στα προβλήματα αυτά με αντικατάσταση ή επισκευή της αορτικής βαλβίδας και της αορτικής ρίζας. Πρόκειται για μείζονες  επεμβάσεις που  εκτελούνται με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Στην περίπτωση επιπλέον ανευρύσματος του αορτικού τόξου, εφαρμόζεται η τεχνική της βαθειάς υποθερμίας με κυκλοφορική παύση.


Διαχωρισμός Αορτής

Η αορτή αποτελείται από τρείς χιτώνες: τον έσω( ενδοθήλιο), τον μέσο(μυικός- ελαστίνη) και τον έξω χιτώνα. Ρήξη σε ένα σημείο (σημείο εισόδου) του έσω χιτώνα προκαλεί είσοδο του αίματος μέσα στο τοίχωμα της αορτής το οποίο έτσι διαχωρίζεται σε έκταση κατά μήκος του αγγείου δημιουργώντας ένα ψευδή αυλό. Το τοίχωμα του ψευδούς αυλού είναι λεπτό και αδύναμο. Έτσι διατείνεται, προκαλώντας στένωση ή απόφραξη των κλάδων της αορτής, καθώς και ρήξη της αορτής. Ανάλογα με την εντόπισή του, διακρίνεται σε διαχωρισμό τύπου Α (ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο) και τύπου Β (κατιούσα θωρακική αορτή), ενώ ανάλογα με τον χρόνο που παρέλευσε  από την εμφάνισή του διακρίνεται σε οξύ, υποξύ και χρόνιο.

Αιτιολογία: Υπέρταση, νόσοι συνδετικού ιστού( σύνδρομο Marfan, Ehlers- Danlos), κυστική εκφύλιση του μέσου χιτώνα, αορτίτιδα, αθηροσκλήρωση, ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, διγλώχινα  αορτική βαλβίδα,  τραύμα, κύηση κ.α.

Συμπτώματα: Αιφνίδιο οξύ θωρακικό άλγος στο προκάρδιο που επεκτείνεται στη γνάθο τον τράχηλο και τα άκρα και μεταναστεύει προς την μεσοωμοπλατιαία και οσφυική χώρα. Επίσης, συμπτώματα ισχαιμίας οργάνων όπως στηθάγχη, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανουρία, παραπληγία, καθώς και κλινική εικόνα ολιγαιμικού shock ή καρδιακού επιπωματισμού λόγω ρήξης της αορτής (ελεύθερης ρήξης ή ρήξης στην περικαρδιακή κοιλότητα αντιστοιχα). 
Ο οξύς διαχωρισμός τύπου Α (ανιούσα αορτή, τόξο) είναι σοβαρότατη πάθηση και χρειάζεται κατεπείγουσα χειρουργική θεραπεία. 
Η τελευταία περιλαμβάνει την εκτομή του τμήματος της αορτής που περιέχει το σημείο εισόδου του διαχωρισμού και την αποκατάσταση της συνέχειας του αγγείου με τη χρήση προσθετικού μοσχεύματος. Επιπλέον, όταν ο διαχωρισμός περιλαμβάνει και τη ρίζα της αορτής και προκαλεί ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, τότε η χειρουργική θεραπεία απευθύνεται και στα προβλήματα αυτά με αντικατάσταση ή επισκευή της αορτικής βαλβίδας και της αορτικής ρίζας. Πρόκειται για μείζονα  επέμβαση που  εκτελείται με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας και την τεχνική της βαθειάς υποθερμίας με κυκλοφορική παύση.