Στις 8 Ιουλίου 2009, έλαβε χώρα εκδήλωση του Καρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και της Kλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» προς τιμήν του Dr. Robert Jarvik, εφευρέτη της πρώτης τεχνητής καρδιάς που τοποθετήθηκε επιτυχώς σε άνθρωπο. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συμποσίου ήταν ο καρδιοχειρουργός Δρ. Αντώνης Πίτσης. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων.