Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC

Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων Αγγείων

Χειρουργική των βαλβιδοπαθειών

Χειρουργική των βαλβιδοπαθειών

Χειρουργική των βαλβιδοπαθειών

Οι φυσιολογικές βαλβίδες της καρδιάς είναι λεπτές και λείες και ο ρόλος τους είναι να κατευθύνουν το αίμα στις κοιλότητες της καρδιάς. Με την πάροδο του χρόνου όμως μπορεί να γίνουν δύσκαμπτες, και να είναι δύσκολο να ανοίξουν, οπότε έχουμε στένωση της βαλβίδας ή να κλείσουν τελείως οπότε μιλάμε για ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Άλλες αιτίες βαλβιδοπαθειών:

  1. Εκ γενετής ανωμαλίες
  2. Λοιμώξεις
  3. Ρευματικός πυρετός

Οι προσβεβλημένες βαλβίδες δυσχεραίνουν το έργο της καρδιάς και μπορούν να προκαλέσουν αρρυθμίες ή και θρόμβους μέσα στην καρδιά.

Η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας (μυξωματώδης εκφύλιση ή σύνδρομο Barlow) είναι η πιο συχνή αιτία ανεπάρκειας μιτροειδούς, με συχνότητα εμφάνισης 2,5% με 5% στο γενικό πληθυσμό.

Η πρόπτωση της μιτροειδούς είναι πρωταρχικά νόσος των γλωχίνων οι οποίες παχύνονται και αποκτούν περίσσεια ιστού. Η αύξηση της επιφάνειας των γλωχίνων δημιουργεί πρόπτωση στον αριστερό κόλπο κατά τη διάρκεια της συστολής. Οι τενόντιες χορδές επιμηκύνονται και λεπταίνουν εξαιτίας των παθολογικά υψηλών δυνάμεων που τους ασκούνται λόγω της αύξησης του μεγέθους των γλωχίνων. Έτσι γίνονται επιρρεπείς σε ρήξη.

Επίσης επηρεάζεται ο δακτύλιος της μιτροειδούς όπως και οι θηλοειδείς μύες.

Ιστολογικά υπάρχει βλάβη στο συνδετικό ιστό των γλωχίνων και αντικατάστασή του από μυξωματώδες υλικό.

Ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς εξαιτίας πρόπτωσης αντιμετωπίζονται χειρουργικά με ενδοσκοπική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας.

Το ίδιο ισχύει και για ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Επίσης ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πρόσφατης έναρξης σε υπόβαθρο χρόνιας ανεπάρκειας μιτροειδούς έχουν ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης. Οι πιθανότητες απινίδωσης και επαναφοράς του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι υψηλές αν η κολπική μαρμαρυγή είναι εγκατεστημένη για διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

Περίπου το σύνολο των περιπτώσεων ανεπάρκειας μιτροειδούς που οφείλεται σε:

  1. Πρόπτωση (μυξωματώδης εκφύλιση)
  2. Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
  3. Ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια
  4. Βαλβιδική διατατική μυοκαρδιοπάθεια

αντιμετωπίζονται από την καρδιοχειρουργική μας ομάδα με ενδοσκοπική επισκευή της βαλβίδας.

Οι επεμβάσεις επισκευής των βαλβίδων είναι δυνατές εφ' όσον οι βαλβίδες δεν είναι επασβεστωμένες σε μεγάλο βαθμό. Διαφορετικά γίνεται αντικατάστασή τους με προσθετική βαλβίδα.

 Όλες οι επεμβάσεις αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης των καρδιακών βαλβίδων γίνονται ενδοσκοπικά εκτός από την περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε ταυτόχρονα και επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass).

Οδηγίες για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Δείτε τον ενημερωτικό οδηγό καρδιοχειρουργικής επέμβασης

Ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης είναι Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Σήμερα η πλειοψηφία των επεμβάσεων που πραγματοποιούμε είναι πλήρως ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές.

Λογαριασμοί Social Media

Επικοινωνία

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ασκληπιού 10, 55 535, Πυλαία

+30 2310 400850

Ιατρείο

Παπακυρίτση 8 & Αδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

+30 2310 407424

Email

info@apitsis.gr

www.apitsis.gr